KAIYU PACKAGE การทำกระบวนการผลิต

2023-08-17

KaiYu Package Industry Co., Limited ก่อตั้งขึ้นในฮ่องกงในปี 2549 โดยมีการผลิตหลัก แปรรูป  โดยหลัก เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด ความต้องการของแขกและการตกแต่งสายการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่เกิดในปี 2551 ย้ายไปตงกวน ประเทศจีนจะ ลูกค้าของเราตั้งอยู่ในฮ่องกง จีน ในยุโรปและภูมิภาคอื่น ๆ ภูมิภาคและอื่น ๆ ได้รับรางวัลประตูแบรนด์ต่างประเทศมากมาย!
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy